Gayrimenkul

Arsa Geliştirme

Arsa seçeneklerinin belirlenerek ön araştırmasının yapılması; yatırımcı ve geliştirici firma ile paylaşılması,

Potansiyel ve uygun yatırım fırsatlarının belirlenmesi,

Lokal ön fizibilitenin yapılarak yasal ve bölgesel kısıtların tespit edilmesi, potansiyel arsaların nihai değerlendirmesinin yapılarak karar verilmesi,

Arsa satınalma, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı süreçlerinde pazarlık ve süreç yönetimi desteği sağlanması,

Anlaşma sağlanan arsaya uygun proje hazırlanması için proje fizibilitesine başlanması,

Yatırım süreçlerinin planlanması ve optimizasyonu

Proje Geliştirme Danışmanlığı

Fizibilite Raporu

Lokasyon analizi

Projenin yapılacağı lokasyonun detaylı analizi,

Avantaj, dezavantaj, risk ve fırsatlarının değerlendirilmesi (SWOT Analizi),

Genel ve yerel sosyo-ekonomik ve demografik trendlerin belirlenmesi,

Bölgenin dünü ve bugünü değerlendirilerek gelecek projeksiyonunun yapılması,

Bölge ile ilgili Kamu ve Özel Sektörün; arz ve talep ile fiyata etki edecek stratejilerinin ve aksiyonlarının belirlenmesi,

Rekabet Analizi

Yeni yapılan ve ikinci el konutların dağılımı, algısı, fiyatlaması, proje özellikleri, avantaj, dezavantaj ve ödeme planlarının çıkartılması,

Pazar araştırması yapılarak bölgesel rekabetin analiz edilmesi, & Bölgesel konut ve ticari ünite stoğunun belirlenmesi,

Rakiplerin marka konumlandırma, rekabet, satış ve pazarlama stratejilerinin belirlenmesi,

Hedef Kitle Analizi

Hedef kitlenin sosyo-ekonomik durumunun, değer yargılarının, satınalma eğilimlerinin ve satınalma güçlerinin detaylı olarak tespit edilmesi,

Ulaşılmak istenen hedef kitlenin talep edeceği proje özellikleri, sosyal donatılar, konut tiplerinin ve satınalma fiyat aralığının belirlenmesi,

Pazar araştırması yapılarak potansiyel müşterileri segmentlerinin ve doğru hedef kitlenin belirlenmesi,

Konsept Geliştirme

En etkin ve verimli sonucu alacak şekilde; hedef kitlenin talepleri ile yatırımcı ve geliştirici beklentilerini buluşturacak; emsallerinden farklılık arz edecek, yasal kısıtlar, kentsel dönüşüm, şehir planlaması ve silueti ile uyumlu olacak proje konseptinin belirlenmesi,

En optimal ve karlı proje karmasının tespit edilerek; konut, rezidans, mağaza, ofis ve diğer ticari bölümler gibi seçenekler ışığında proje karma oranlarının belirlenerek; yatırım geri dönüş ve hasılat maksimizasyonu senaryolarının hesaplanması,

Proje konseptine uygun bağımsız bölüm tipoloji karması, oran, adet ve büyüklüklerin belirlenmesi, Kat Planının kullanışlı ve cazip olması için gözden geçirilmesi, & Projenin hedef kitle nezdindeki algısında kilit rol oynayan isim, logo, slogan ve ana mesajının belirlenmesi ve buna uygun konumlandırmanın yapılması,

Genel konsepte uygun olarak; bina ve proje hakim renkleri, iç ve dış cephe uygulamaları, sosyal donatı alanları tercihleri, kullanılacak malzemeler gibi teknik şartname bileşenlerinin belirlenmesi hususlarında tasarım koordinasyonunun sağlanması,

Fiyatlandırma Desteği

Proje özellikleri, yatırımcı ve geliştirici firma ile hedef kitlenin beklentileri ve satış ile satınalma aralığı gibi etkenler çerçevesinde; bölgesel unsurlar, mevcut ve potansiyel rakipler ve diğer koşullar göz önünde bulundurularak hedef fiyatın belirlenmesi,

Şerefiyelendirmenin ve buna bağlı birim metrekare fiyatlandırmasının en gerçekçi ve makul şekilde yapılması; devamında uygulanacak olan fiyat artışlarının, fiyatlama ve satış stratejisi ile uyumlu olmasını sağlayan nihai fiyat çizelgelerinin oluşturulması,

Pazarlama

Pazarlama

Marka konumlandırması ile uyumlu; doğru satış, pazarlama ve iletişim stratejilerinin, kullanılacak olan pazarlama karmasının ve buna bağlı alınacak olan aksiyonların belirlenmesi, bu amaçla kapsamlı bir Pazarlama Planının yazılması,

Projenin öne çıkacak olan özellikleri, fiyat ve ödeme planlarının; ilgili mecralarda en verimli şekilde duyurulması ve hedef kitleye ulaşmasının sağlanması için, Kurumsal Kimlik ile uyumlu kampanya ve lansman planlamasının yapılmasına destek verilmesi,

Projeyi ve firmayı temsil edecek katalog, web sitesi, kat plan broşürleri, 3D çizimler ve renderlar gibi iletişim materyalleri ve kurumsal dokümanların hazırlanması hususunda Kreatif Ajanslar ile koordinasyonun sağlanması,

Projenin tanıtılması amacıyla; Gazete, Televizyon, Outdoor, Dergi ve Dijital gibi mecralarda, en minimum maliyet ile maksimum faydanın sağlanması için medya planlama ve satınalmasının, devamında mecra performans takibi ve gerekli revizelerin yapılması, bu konuda Medya Planlama ve Satınalma Ajansları ile koordinasyonunun sağlanması,

PR iletişiminin en verimli şekilde yapılması, içerik bakımından firmayı temsil eden ve mesajı en doğru şekilde veren Basın Bültenleri’nin hazırlanması gibi hususlarda PR Ajansları ile koordinasyonun sağlanması,

Bölgesel rekabetin güncel takibinin düzenli olarak yapılarak rakip projelerin özellik, fiyat, ödeme ve kampanya değişikliklerinin belirlenmesi, rekabetteki avantaj ve dezavantajlarının sıralanması ve gereken durumlarda değişen koşullara uyum sağlanması,

Değişken piyasa koşulları, arz ve talepteki dönemsellik, rakip proje kampanyaları, inşaat tamamlama durumu, farklı finansman ihtiyaçları gibi durumlarda kampanya planlamalarında gereken çözüm odaklı revizelerin yapılması, strateji ve uygulama değişikliklerinin hayata geçirilmesi,

Satış

Satış Yönetimi Aktiviteleri

Satışa hazırlık aşamasında tüm dokümanlarının; (internet sitesi, satış katalogları, tanıtım filmleri, sunumlar, haritalar, teknik şartname ve mahal listeleri, kat ve vaziyet planları, satış vaadi sözleşmeleri, vekâletnameler, müşteri bilgi formları, muvafakatnameler, fiyat listeleri, soru ve cevap listeleri, stok listeleri, kaparo formları, firma veya banka kredili satışlar için ödeme tabloları ve kredi evrakları) hazırlanması,

Sıcak satış ekibinin yönetimi; müşteriye ulaşma, müşteri karşılamadan, ihtiyaç belirleme, sunum, teklif, pazarlık ve satış kapamalara kadar tüm süreç ve operasyonun takibi, muhasebe departmanı ve bankalar ile koordinasyonun sağlanması

Performans değerlendirme ve raporlamanın; dönemsel, satış temsilcisi, satış grubu ve müşteri segmenti gibi kriterler bazında yapılması, reklam mecra dönüşlerinin ölçümlenmesi, kaçan satışlar raporunun hazırlanması ve tüm etkenler ışığında gereken aksiyonların alınması, & Söz konusu dokümanların Satış ve Pazarlama Stratejileri çerçevesinde; teknik, idari, ticari, hukuki ve risk yönetimi bakış açılarıyla, kurumsal kimlik ile uyumunun sağlanması ve kontrolü,

Satış sonrası hizmetler, teslim ve müşteri memnuniyeti hizmetlerinin sağlanması, &Projeden alınmış konutların gereken durumlarda tekrar satışlarının yapılması,

Satış ekibinin hedeflerinin belirlenmesi ve buna uygun ücretlendirme ve prim sisteminin kurulması, & CRM, Call Center ile takip ve raporlama alt yapısının kurulması,

Satış ekibinin oluşturulması, proje ile ilgili gerekli tüm detayların ve satış eğitimlerinin verilmesi, & Pazarlama Stratejileri ile uyumlu Satış Stratejilerinin oluşturulması,

Yatırım

Yatırım Danışmanlığı

Yatırımcı ve geliştirici firma finansman ihtiyacının ve potansiyel müşterilerin konut kredileri talepleri kapsamında bankalar ve finans kuruluşları ile olan görüşmelerde danışmanlık hizmeti verilmesi,

Yatırım süreçlerinin ve yatırım kaynaklarının planlanması, Yatırım geri dönüşlerinin hesaplanması (ROI, IRR vs)

Yatırımcı ve geliştirici firmanın eğer varsa Prefinansman ihtiyacının belirlenmesi ve mümkünse temini hususunda gerekli desteğin verilmesi,

Temsilcisi olduğumuz uluslararası gayrimenkul geliştiricileri, yatırım fonları ve kurumsal şirketlere yurtiçinde gayrimenkul alanında ortaklık, satınalma ve kiralama konularında stratejik yatırım danışmanlığı hizmeti sunulması,

Olası fiyat, bütçe, ciro, karlılık ve nakit akımı senaryolarının hesaplanması ve optimizasyonu,

Farklı finansman modellerinin oluşturulması için danışmanlık verilmesi,

BİZİ TAKİP EDİN